Babü's-sur (Melik Mahmut) Camii

Şehrin doğu kesiminde Savur Kapı’da bulunmaktadır. Kitabesinden 1312-1362 yılları arasında Artuklu Hükümdarı Melik Salih tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Artuklu Hükümdarı Melik Mahmut’un (1367-1368) kabrinin burada olmasından dolayı “ Melik Mahmut Camisi” olarak adlandırıldığı düşünülmektedir. Enine dikdörtgen, mihrap önü kubbeli caminin taş işlemesi ana giriş ilgi çekicidir.